top of page

חריימה עגבניות צהובות

השולחן

תדאגו מראש ללחמניות דלות פחמימה כי החריימה הזה מתחנן למאפה שתיפוג את שאריות הרוטב המתקתק והחריף. .

חריימה עגבניות צהובות
bottom of page