למה KETODOT? תזונה קטוגנית. נקודה. בלי פשרות, בלי לעגל פינות. קיטו. נקודה.